Information & Märkning

Klicka för större bild
Klicka på bilden för att se informationen tydligare.

OEKO-TexOeko-Tex Standard 100The Oeko-Tex Standard 100 comprehensively addresses the human ecology component of textile products.It evaluates and screens for any harmful substances present within processed textiles, which are intended to come into contact with consumers.Licence: ZHGO 034436.


Utförligare förklaring kommer inom kort.
Fairtrade/Rättvisemärkt, numera mer känt som Fairtrade är en produktmärkning som syftar till att förbättra arbets- och levnadsvillkor för odlare och anställda i utvecklingsländer genom Rättvis handel. Märkningen innebär att produkten uppfyller de internationella Fairtrade-kriterierna.Kriterierna garanterar att producenter får ett minimipris för sin vara som överstiger produktionskostnaden och världsmarknadspriset. Anställda vid exempelvis plantager har rätt till den nationellt lagstadgade minimilönen. Inget barnarbete får förekomma bland anställd arbetskraft (det är inte helt förbjudet när det gäller småskaliga producenter), och de anställda skall ha rätt att organisera sig och rätt till ett ordentligt anställningsavtal. Kriterierna grundar sig på ILO:s åtta kärnkonventioner.

Utförligare förklaring kommer inom kort.


Klicka för större bild

Utförligare förklaring kommer inom kort.


EU-Blomman är det gemensamma europeiska miljömärket. Den fungerar på samma sätt som andra miljömärkningar som t.ex. Svanen och Bra miljöval men med egna kriterier. Utifrån de fastställda kriterierna för olika produktgrupper har utvalda nationella myndigheter i respektive EU-land behörighet att utdela symbolen till olika produkter och tjänster. Det finns idag 23 kategorier av produkter som kan tilldelas Blomman. För att få använda märket måste tillverkaren visa att produkterna klarar de krav på miljö, hälsa och funktion som ställs genom olika typer av tester och dokumentationUtförligare förklaring kommer inom kort.


GOTSSustainable Textile methods certified and inspected by Control Union.The aim of this standard is to ensure the textiles are made using organic raw materials, and environmentally and socially responsible methodsLicense no.: CU810963

BSCIThe BSCI Code of Conduct is built on internationally recognized labour standards protecting workers rights such as the ILO Core Labour Conventions, OECD guidelines and major United NationsConventions and concerns notably the prohibition of child labour, forced labour, the freedom of association and the right to collective bargaining etc.

Neutral® ResponsibilityWind power is the main power source at the facilities providing four times as much energyas actually used.The surplus is sent to the network for the benefit of local communities and reduces CO2.